Restaurant Basalt

Reserveringen

Vanaf 1 juni is reserveren in het restaurant verplicht!

[qrr_form id=”1523″]


Bij koorts, verkoudheid en andere ziekte verschijnselen, vragen wij u om thuis te blijven.